CONDEMNA PENAL. DANYS I PERJUDICIS

No prescriu la condemna a indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats per haver comès un delicte

CONDEMNA PENAL. DANYS I PERJUDICIS

El Tribunal Suprem (TS) acaba de declarar que els pronunciaments de condemna per un delicte relatius a indemnitzar els perjudicis que aquest ha ocasionat (responsabilitat civil) es poden fer complir fins que siguin completament satisfets pel condemnat, independentment del temps que transcorri; és a dir, ni caduquen ni prescriuen.

S’ha analitzat el cas d’un condemnat el 2001 com a responsable d’un incendi forestal al qual a més se’l condemnava a pagar una indemnització de responsabilitat civil en concepte de danys i perjudicis derivats del mateix.

Instat a pagar aquesta indemnització havent transcorregut més de 15 anys des que va resultar condemnat, va voler que es declarés ja prescrita aquesta responsabilitat, però el TS ha assenyalat que la responsabilitat civil derivada de la sentència penal no prescriu.

Aquest pronunciament del TS té bastanta rellevància al món judicial, perquè suposa un canvi de criteri respecte al que fins ara havien manifestat els tribunals.

L’execució només acaba quan el condemnat satisfà completament el que s’ha establert. És una execució civil que, d’ofici, el promou l’òrgan jurisdiccional que l’ha dictat, i no a instància de part, per la qual cosa no necessita una demanda per a ser executada.