DANYS CAUSATS PER LA DEMOLICIÓ D’UN EDIFICI EN RUÏNES

A més dels danys directes causats, són indemnitzables les despeses per a conservar o reparar el mur mitger?

Una propietària va patir danys a casa seva a causa de la demolició de l’edifici contigu. L’ajuntament del municipi havia obligat els propietaris d’aquest a enderrocar l’edifici, per l’estat ruïnós en què es trobava. La titular de la casa danyada va demandar els seus veïns i va reclamar pels danys i perjudicis soferts.

Tot i que els tribunals li van donar la raó, van considerar que només se’ls havia de condemnar pels danys directes causats a l’habitatge, però no en van incloure uns altres que també havia reclamat, que són les depeses que va haver d’emprendre per a conservar o reparar el mur mitger. El jutjat va entendre la reclamació no era pels danys, sinó per a que s’adoptessin mesures preventives per la situació en què havia quedat la paret, cosa que no comporta obligació d’indemnitzar.

Llavors la demandant decideix recórrer al Tribunal Suprem (TS) en considerar que només se l’ha indemnitzat pel dany material produït, sense considerar que hi ha hagut un menyscabament que afecta elements estructurals i que priven de sustentació i estabilitat el seu edifici.

El TS en part ha donat la raó a la demandant. Si bé entén que no procedeix la part que correspon a mesures preventives per la situació en què ha quedat la paret al descobert perquè no afecta l’estabilitat del mur, hi ha una partida relativa a «esquerdejada de ciment» que sí que cal considerar directa de la demolició de l’edifici i que deixa el mur sense protecció ja que prevé i evita filtracions. El cost d’aquesta partida s’ha d’afegir a la indemnització ja fixada.

Si us trobeu en una situació similar, els nostres professionals analitzaran el vostre cas i emprendran les accions més adequades en defensa dels vostres drets.