HABITATGES TURÍSTICS NO REGISTRATS

Homeaway Spain pot mantenir activa la seva web d’habitatges turístics no registrats

HABITATGES TURÍSTICS NO REGISTRATS

Ha sigut anul·lada l’ordre d’un govern autonòmic que obligava el portal Homeaway a esborrar de la seva web els habitatges turístics no inscrits al registre autonòmic de turisme.

Concretament, va ser la Generalitat de Catalunya, que havia ordenat a Homeaway Spain que bloquegés, suprimís o suspengués definitivament de la seva pàgina web tot el contingut relatiu a empreses i establiments d’allotjament turístic localitzats a Catalunya en què no constés el número d’inscripció al Registre de Turisme.

La Generalitat va considerar que Homeaway:

  • És un prestador de serveis de la societat de la informació.
  • A més d’estar sotmès a les disposicions de la normativa reguladora d’aquests serveis, també està sotmès a la normativa sectorial aplicable, en aquest cas la normativa autonòmica de turisme.

Davant d’això, Homeaway va al·legar que:

  • Només actua com a plataforma tecnològica que es limita a publicar els anuncis dels seus usuaris, que són els que determinen la informació i el contingut dels mateixos, de manera que manté una posició neutral.
  • No té coneixement de cap contingut il·legal en la informació que publica, ni l’administració determina amb precisió quins són els anuncis o la informació il·legal allotjats a la seva plataforma.
  • No es considera una empresa turística, ja que no tots els apartaments tenen l’ús de vacances i, en conseqüència, no està obligada a determinar quins allotjaments es consideren turístics, no disposa de mitjans a aquest efecte ni pot ser responsable dels eventuals incompliments de tercers.

No ho entén així el TSJ de Catalunya en conèixer el recurs que interposa la mercantil. No considera que Homeaway desenvolupi una activitat neutra, per la qual cosa no està exempta de responsabilitat pels continguts publicats.

Homeaway decideix recórrer davant del Tribunal Suprem, que li ha donat la raó:

  • Homeaway és un prestador de serveis de la societat de la informació d’allotjament de dades que està obligat a suprimir els anuncis o a vedar l’accés als que incompleixin una obligació legal quan l’administració competent hagi declarat aquest incompliment i el comuniqui al prestador de serveis, però l’administració no pot traslladar-li l’obligació de vigilància que li competeix.
  • L’activitat que Homeaway desenvolupa és una labor d’intermediació pròpia de la societat de la informació, regulada per la normativa de la Unió Europea reguladora dels serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, no per la legislació sectorial d’allotjaments turístics.
  • A la web no només hi caben anuncis d’allotjaments turístics sinó també altres tipus d’allotjament que no estarien subjectes a aquesta obligació. Aquesta circumstància i la naturalesa dels serveis d’intermediació impedeixen considerar que l’omissió d’un nombre de requisits administratius sigui una il·legalitat flagrant que pel mer fet d’existir obliga al prestador de serveis a retirar els anuncis que hi van incórrer.