Al gener: càlcul de retencions

A principis d’any heu de calcular les retencions que aplicareu als vostres treballadors

Al gener: càlcul de retencions

Per a calcular el tipus de retenció que aplicareu a cada un dels vostres treballadors durant el 2021 tingueu en compte els ingressos que previsiblement els satisfareu i la seva situació familiar. A aquest efecte:

  • Computeu el salari fix i sumeu-li la retribució variable —bonificacions, comissions, hores extres, etc.— que previsiblement satisfareu. A aquest efecte, computeu com a mínim el variable de l’any anterior, tret que existeixin elements objectius que us permetin acreditar que el del nou any serà inferior.
  • Si aboneu salaris en espècie, incloeu-los en la previsió d’ingressos segons el valor que tenen a efectes fiscals.

 

Respecte a la situació familiar de l’afectat, si aquest ja us va entregar el model 145 —el normal és que ho fes en formalitzar el contracte—,no és necessari que us el torni a entregar cada any; només caldrà que ho faci si es modifiquen les seves circumstàncies personals.

Si per qualsevol motiu un treballador no us comunica les seves circumstàncies familiars, calculeu la retenció que li heu d’aplicar considerant que la seva situació familiar és la de persona soltera i que no té fills ni ascendents a càrrec seu.

 

 

Recordeu que al gener heu de recalcular la retenció aplicable als vostres treballadors i que aquesta depèn de les retribucions previsibles i de les seves circumstàncies familiars.