Amortitzacions d’anys anteriors

Al tancar els comptes de l’exercici, poden aparèixer errors que procedeixen d’anys anteriors.

Amortitzacions d’anys anteriors

En ocasions, al tancar els comptes de l’exercici, es detecten despeses que no es van comptabilitzar en exercicis anteriors. Un altre error freqüent es dona amb les amortitzacions. Per exemple, d’empreses que no les comptabilitzen en un exercici —per oblit o perquè no volen deteriorar els resultats— i que després pretenen comptabilitzar-les en un exercici posterior.

Aquesta despesa o amortització oblidada és deduïble en l’exercici en què es comptabilitza, sempre que correspongui a exercicis no prescrits. Però hi ha alguns límits en quant a les amortitzacions:

  • Primer s’ha de comptabilitzar l’amortització màxima corresponent a l’exercici que es tanca.
  • I després es poden computar les amortitzacions oblidades d’anys anteriors, però només segons el percentatge mínim d’amortització segons les taules oficials.

La comptabilització d’aquestes partides oblidades s’ha de dur a terme contra reserves (i no contra una partida de despesa). La deducció fiscal de la despesa es durà a terme, per tant, mitjançant un ajust extracomptable negatiu en la declaració de l’impost sobre societats.

 

 

 

Els nostres professionals us assessoraran a l’hora de tancar els comptes de l’exercici 2020.