Certificat de retencions de prestacions

Ja es pot obtenir el certificat de retencions de l’IRPF de qui hagi percebut alguna prestació de la Seguretat Social durant l’any 2020.

Certificat de retencions de prestacions

El 7 d’abril de 2021 s’inicia el termini de presentació per internet de la declaració de la renda de 2020. Per això, la Seguretat Social ha habilitat a la seva pàgina web el servei per a obtenir un certificat amb l’import de les prestacions percebudes de la Seguretat Social el 2020, així com de les retencions practicades a efectes d’IRPF. A aquest efecte:

  • Aquest servei permet obtenir, entre d’altres, els certificats corresponents a les pensions de jubilació cobrades el 2020.
  • El certificat és útil a l’hora de presentar les declaracions de renda, per a poder contrastar la informació de cada persona amb les dades fiscals que constin a Hisenda. 

Feu clic aquí per a accedir a aquest servei. En tot cas, tingueu en compte que es necessita disposar de certificat digital o d’un nom d’usuari i contrasenya facilitats per la Seguretat Social.

 

 

Estem a la seva disposició per a resoldre qualsevol dubte que se li plantegi en relació a les prestacions a càrrec de la Seguretat Social