COMUNITATS. TRANSFORMACIÓ D’HABITATGE A LOCAL

És possible transformar un pis baix en local comercial si el títol o els estatuts de la comunitat no ho prohibeixen i no incideix en la imatge i seguretat de l’edifici

COMUNITATS. TRANSFORMACIÓ D’HABITATGE A LOCAL

L’autorització als propietaris s’ha de valorar amb flexibilitat, ponderant el dret a efectuar obres d’adequació als locals comercials per a explotar-los si el títol constitutiu de la comunitat els permet agrupar, agregar, dividir i segregar els pisos o locals sense necessitat d’autorització. S’han de valorar extrems com l’impacte visual que generen les obres i si aquesta transformació d’habitatge a local menyscava o altera la seguretat o l’estructura general de l’edifici o perjudica interessos d’altres propietaris.

Són conclusions que es poden extreure de l’anàlisi d’una sentència recent del Tribunal Suprem (TS) que resol un contenciós entre la propietària d’un habitatge i uns veïns de la comunitat, propietaris d’un altre pis que van transformar en bar.

La veïna demandant considerava que les obres havien modificat la façana de l’edifici, ja que van ampliar fins al terra dues finestres que ja existien per així convertir-les en portes d’accés al local. També considerava que efectuar aquesta alteració sense el consentiment de la resta de propietaris és contrari al títol constitutiu de la comunitat i va sol·licitar als tribunals que es reposés el pis al seu estat primitiu.

El jutge que va conèixer l’assumpte no va estimar les pretensions de la demandant i va reconèixer el dret dels propietaris demandats a canviar de destí el seu pis convertint-lo en local per a explotar-lo com a bar, ja que ni els estatuts ni el títol constitutiu de la comunitat ho prohibeixen. A més, no afectava a l’escriptura ni a la seguretat de l’immoble i no perjudicava la resta de propietaris. No obstant això, la demandant, no conforme amb aquesta sentència, va interposar un recurs (d’apel·lació) davant l’Audiència Provincial, que li va donar la raó i va ordenar que es reposés el local a la situació anterior, en considerar que les obres suposaven un canvi total en la configuració exterior de l’edifici.

El contenciós entre els veïns no es va acabar aquí, atès que els propietaris del pis transformat en bar decideixen recórrer davant del TS, que els dona la raó en els termes indicats. Assenyala que les portes que van col·locar a les obertures que abans eren les finestres del pis són necessàries per a l’explotació del local perquè possibiliten l’accés del públic.

Si us trobeu en alguna de les situacions que acabem de descriure, els nostres professionals poden analitzar el vostre cas i assessorar-vos en defensa dels vostres drets.