Es mantenen els límits de mòduls

La Llei de pressupostos manté els límits de vendes i compres per poder estar acollit al règim de mòduls en l'IRPF i al règim simplificat d'IVA

Es mantenen els límits de mòduls

La llei de pressuposts generals de l'Estat per a 2021 ha mantingut els límits que s'estan aplicant des de l’any 2016 amb caràcter transitori. Aquests límits són els següents:

IRPF

Volum de vendes:

Volum de vendes

Límits

2016 a 2021

2022 (excepte pròrroga)

Conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles

 

 

Límit general

250.000 euros

150.000 euros

Límit específic (emissió de factura)

125.000 euros

75.000 euros

Activitats agrícoles i ramaderes

Límit general

250.000 euros

250.000 euros

 

Volum de compres:

Volum de compres

Límits

2016 a 2021

2022 (excepte pròrroga)

Volum de compres (excepte immobilitzat)

Límit general

250.000 euros a l’any  (IVA exclòs)

150.000 euros a l’any (IVA exclòs)

 

IVA

Volum de vendes:

Volum de vendes

Límits

2016 a 2021

2022 (excepte pròrroga)

Conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles i ramaderes

Límit general

250.000 euros

150.000 euros

Activitats agrícoles i ramaderes

Límit general

250.000 euros

250.000 euros

 

Volum de compres:

Volum de compres

Límits

2016 a 2021

2022 (excepte  pròrroga)

Adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de les activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a elements de l'immobilitzat

Límit general

250.000 euros a l’any  (IVA exclòs)

150.000 euros a l’any (IVA exclòs)

 


 

 

També s'han modificat els terminis per renunciar al règim de mòduls. Els nostres professionals l'assessoraran en aquesta matèria i en qualsevol problemàtica fiscal del seu negoci.