JUNTA DE PROPIETARIS. IMPUGNACIÓ D’ACORDS PER L’ABSENT

Els propietaris poden impugnar els acords de la junta a la qual no han assistit tot i que no mostraran disconformitat en el termini legalment establert

JUNTA DE PROPIETARIS. IMPUGNACIÓ D’ACORDS PER L’ABSENT

Una junta de propietaris va aprovar construir una piscina en zona comuna, amb el vot favorable dels 3/5 dels assistents. Les despeses d’instal·lació i manteniment correrien a càrrec dels propietaris que van votar a favor.

Com que es necessitaven els 3/5 del total dels propietaris, quedava pendent d’aprovació fins que els absents es pronunciessin en el termini de 30 dies que estableix la llei, després del qual es van computar com a favorables els vots dels que no van manifestar res i es va fixar la quantitat d’una quota mensual.

No obstant això, un dels propietaris va decidir impugnar els acords davant dels tribunals, assenyalant que no va poder acudir a la junta i que no va manifestar el seu vot en contra perquè va pensar que en no haver votat a favor, no hauria de contribuir a les despeses. Reclama que s’anul·li l’acord per ser contrari a la llei, ja que la instal·lació de la piscina no es pot considerar d’interès general, per la qual cosa els 3/5 no són suficients I es necessitava la unanimitat. Si no s’estima aquesta petició, sol·licitava que, almenys, se l’eximís d’haver de contribuir a mantenir el cost de la piscina amb la quota mensual.

El tribunal va sentenciar que, com que aquest propietari no va manifestar la seva dissidència en el termini establert legalment a l’efecte, no només se’l considera favorable a l’acord, sinó que a més ara no el pot impugnar. És a dir, no està legitimat per a fer-ho. Ha de contribuir, a més, a la quota establerta perquè l’obligació de pagament derivava del primer acord d’instal·lació i no de l’acord que fixa la quota.

El propietari va decidir recórrer al Tribunal Suprem (TS), assenyalant que si té legitimitat per a fer-ho tot i no haver-se pronunciat en contra en el termini de 30 dies esmentat i considerant, a més, que se li ha de donar la raó perquè un acord com aquest requereix la unanimitat dels propietaris, no els 3/5.

El Tribunal Suprem resol que:

  • El propietari té legitimitat per a recórrer encara que no hagi mostrat la seva discrepància en el termini de 30 dies establert.
  • La piscina és un servei d’interès general que no requereix la unanimitat per a ser aprovat, per la qual cosa els 3/5 són suficients.
  • No discrepar en el termini de 30 dies suposa que el seu vot pot afavorir la consolidació de la majoria exigible però mai no suposa que hagi deixat de ser dissident, per això podrà gaudir de l’exoneració de pagament,
  • No ha de fer front a les despeses de construcció ni als de manteniment de la piscina.
  • No pot fer ús de la piscina.

 

Els nostres professionals us poden assessorar adequadament en situacions de controvèrsia relacionades amb l’adopció d’acords conforme a les exigències normatives i exercir la defensa dels vostres drets i interessos.