RESPONSABILITAT CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Exposició prolongada a l’amiant. Els tribunals resolen favorablement les reclamacions dels afectats aplicant la «teoria del risc»

RESPONSABILITAT CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Treballadors, veïns i familiars d’afectats van interposar una demanda en condició de perjudicats per malalties relacionades amb l’amiant contra l’empresa titular de la fàbrica en què s’elaboraven materials de fibrociment amb l’ús d’amiant.

Els tribunals van estimar bona part de les seves reivindicacions i van establir que:

- Es declara la responsabilitat de l’empresa davant dels familiars dels treballadors, ja que es considera que aquesta era conscient del risc i que, tot i que hi havia estudis científics al respecte, no va aplicar els controls necessaris.

- S’estén la responsabilitat de l’empresa als passius ambientals.

- S’acorden dos conceptes d’indemnització compatibles entre si: per una banda, en nom dels hereus dels familiars morts per malalties derivades de l’amiant, i per l’altra, en nom dels perjudicats per aquestes morts.

L’empresa, disconforme amb aquests pronunciaments, recorre davant el Tribunal Suprem (TS). Els afectats també eleven a aquest tribunal algunes reivindicacions que no s’han atès, com el reconeixement d’un dany moral.

El TS analitza i aplica al cas la «teoria del risc» i conclou el següent:

- es tracta d’una activitat anormalment perillosa;

- l’empresa és perfectament conscient dels riscos;

- les fibres d’amiant tenen unes particularitats que l’empresa sap que són especialment nocives;

- l’empresa estava obligada a evitar o disminuir els riscos;

- els riscos causen patologies importants a les persones afectades;

- les víctimes demandants vivien i/o treballaven al costat de la fàbrica;

- constatat el caràcter nociu per a la salut de l’interior de la fàbrica, no era difícil representar el risc de les emanacions a l’exterior;

- que l’activitat comptés amb autorització administrativa no implica l’absència de responsabilitat en la gestió i el control d’aquesta;

- l’empresa va poder preveure els danys, que ja es coneixien de sobres i incrementaven el risc de l’activitat si no es prenien mesures de protecció.

El TS només estima el recurs d’algun dels perjudicats sobre l’existència d’un dany moral, si bé entén que la quantificació ha de ser proporcional a la baixa probabilitat de patir una patologia respiratòria derivada de pols d’asbest per haver-lo transformat industrialment.

Si us trobeu en una situació similar, els nostres professionals analitzaran el vostre cas i emprendran l’activitat oportuna per a defensar els vostres drets.