Empreses obligades a auditar-se

Verifiqueu si la vostra empresa compleix els paràmetres per a sotmetre’s a auditoria obligatòria.

Estaran obligades a auditar-se aquelles societats que durant dos exercicis consecutius compleixin almenys dues de les circumstàncies següents:

 

Paràmetre Igual o superior a
Actiu

2.850.000 euros

Import net de la xifra anual de negocis

5.700.000 euros

Nombre mitjà de treballadors

50 trabajadores