Tipus d'IVA i de recàrrec d'equivalència

En les vendes a comerciants minoristes, podeu veure-us obligats a repercutir el recàrrec d’equivalència.

Concepte Tipus aplicables
Tipus d’IVA

21 %

10 %

4 %

Recàrrec d’equivalència aplicable

5,2 %

1,4 %

0,5 %